MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể, chuyển đổi quyền sở hữu cổ phần của Tập đoàn, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty
– Tham gia soạn thảo, đàm phán các giao dịch của Tập đoàn; kiểm soát về nội dung, hình thức, thủ tục các hợp đồng
– Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn đối với bản quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu, bí mật công nghệ….
– Hỗ trợ Phòng Kinh doanh và DVKH giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Hợp đồng Mua bán Bất động sản, các vấn đề pháp lý của dự án và các vấn đề khác liên quan
– Tham gia giải quyết các yêu cầu và tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và lao động của Tập đoàn (nếu có)
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và yêu cầu của Ban lãnh đạo.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luât,
– Am hiểu hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là pháp Luật về Doanh nghiệp, Bất động sản, Tài chính ngân hàng
– Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở các vị trí tương đương tại các doanh nghiệp BĐS, Ngân hàng
– Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ