Điều chỉnh quy hoạch từ Condotel sang nhà chung cư mà không có căn cứ khoa học thực tiễn là bóp méo quy hoạch, là tai hoạ về quy hoạch…

Gần 2.000 căn Condotel tại Cocobay sẽ được chuyển thành căn hộ chung cư.